Administratieve procedure in verband met sportongevallen

Je raakt gekwetst tijdens een wedstrijd of training:

 1. Zorg ervoor dat je het formulier ‘Aangifte van ongeval’ in je bezit krijgt. Dit formulier kan je hier terugvinden. Zorg dat beide zijden van het formulier voldoende zijn ingevuld.
 2. Medisch getuigschrift
  Raadpleeg op eigen initiatief een arts naar keuze en vraag hem om deze zijde van het formulier volledig en correct in te vullen en te ondertekenen.
  OPGELET: zorg ervoor dat de arts, wanneer er ook maar een vermoeden van noodzakelijkheid is, ‘JA’ bij ’tussenkomst kinesitherapeut’ aanduidt en het aantal beurten vermeldt. Gebeurt dat niet, dan wordt kine NIET terugbetaald TENZIJ NA expliciete aanvraag en toelating van de K.B.V.B.
 3. Aangifte van ongeval
  Vul onderstaande gegevens zelf in:
  • Naam en voornaam van de gekwetste
  • Geboortedatum en adres van de gekwetste
  • Of de gekwetste al dan niet gedekt is door een privé hospitalisatieverzekering.
   Indien ja, noteer dan bijkomend de naam van de betreffende maatschappij
  • Datum, uur en locatie van het ongeval
  • Of het ongeval tijdens een wedstrijd (officieel of vriendschappelijk) of tijdens een training gebeurde
  • Beschrijving van het ongeval Vergeet niet om bovenaan op de achterzijde te ondertekenen en een kleefbriefje van je ziekenfonds aan te brengen.

4. Bezorg het rechtstreeks aan de G.C. van de club.