Organigram

David Houben

Voorzitter en penningmeester

Steven Putzeys

GC

Nathan Vossen

Sportief verantwoordelijke senioren

Gianluca Marino

Hoofd arbitrage

Marco Bogaerts

Jeugdcoördinator

Ilka van Tilborg

Kledijverantwoordelijke

Tessa Lambié

Ondersteuning coördinatie

Dominique Meesters

Hoofd events

Guido Lucas

Omkadering senioren

Jij?

Hoofd afgevaardigden